EPMB AKAN BEKERJASAMA DENGAN TENAGA SWITCHGEAR UNTUK PELANCARAN INFRASTRUKTUR BATERI EV DI SELURUH ASEAN

MoU untuk meneroka peluang, untuk menyetempatkan pengeluaran Stesen Tukar Bateri dan melancarkan Stesen Tukar Bateri melalui rangkaian Tenaga Switchgear

KUALA LUMPUR, 17 Januari 2023 — EP Manufacturing Berhad yang tersenarai di Pasaran Utama (“EPMB” atau “Kumpulan”) bekerjasama dengan Tenaga Switchgear Sdn. Bhd, anak syarikat Tenaga Nasional Berhad (“TNB”) untuk melancarkan Stesen Pertukaran Bateri dan infrastruktur berkaitan di seluruh ASEAN, termasuk Malaysia. Kerjasama ini adalah selaras dengan usaha niaga kenderaan elektrik (“EV”) EPMB dan cita-cita kredit karbon.

EPMB, melalui anak syarikat milikan penuhnya EP Blueshark Sdn Bhd, telah menandatangani Memorandum Persefahaman (“MoU”) dengan anak syarikat TNB, Tenaga Switchgear Sdn Bhd pada hari ini untuk meneroka peluang bagi menyetempatkan pengeluaran Bateri dan Stesen Tukar Bateri di serantau.

From Left: Tenaga Nasional Berhad Chief Strategy & Ventures Officer, Datuk Ir. Megat Jalaluddin Bin Megat Hassan, Tenaga Switchgear Sdn. Bhd Managing Director , Ir. Ahmad Sazree Abd Aziz, EP Manufacturing Berhad Executive Chairman, Mr. Hamidon bin Abdullah and Blueshark Ecosystem Sdn Bhd Chief Executive Officer, Mr. Jeff Chong(庄正伟).

Kedua-dua pihak juga akan meneroka peluang untuk menyatukan Stesen Pertukaran Bateri dan rangkaian infrastruktur dalam pasaran yang disasarkan. Di samping itu, MoU itu bertujuan untuk meneroka peluang bagi membangunkan Stesen Tukar Bateri melalui rangkaian Tenaga Switchgear di rantau ini.

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif EPMB Cik Lim Sim Yee berkata: “Kumpulan sedang berusaha untuk melancarkan perniagaan EV dua rodanya secara komersial di Malaysia dan berkembang luas ke negara-negara ASEAN yang lain. Untuk ini dijalankan tanpa gangguan, kami memerlukan infrastruktur Stesen Pertukaran Bateri yang dibina dengan baik di pasaran yang kami rancang untuk menembusi.

Oleh itu, EP Blueshark teruja untuk menjalin kerjasama dengan Tenaga Switchgear (TSG) dalam usaha membangunkan infrastruktur yang diperlukan di seluruh Asia Tenggara bersama-sama.

EPMB bekerjasama dengan syarikat teknologi antarabangsa iaitu, Sharkgulf Technologies Group Limited, untuk mengeluarkan, memasang dan mengedarkan EV dua roda berkuasa bateri di Malaysia dan seluruh rantau ASEAN.

Tenaga Switchgear (TSG), yang diperbadankan pada 1994, terlibat dalam pembuatan Alatan Suis Voltan Sederhana dan Tinggi di Asia Tenggara bagi sistem pengagihan elektrik dan

menerokai produk Peralihan Tenaga termasuklah Pengecas EV AC dan DC, dan infrastruktur Pertukaran Bateri.

***

--

--

Business News and Stock Analysis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store